Co přináší talentify.me rodičům

Ein Artikel von deinem talentify-Team

Talentify.me je především síť určená pro žáky a studenty, kde si mohou domlouvat společné učení. Jaká je zde role rodičů? Mladší děti mohou provézt registračním procesem, u dětí mladších 13 let je dokonce nutné, aby registraci dokončili rodiče.

Nejen pro děti samotné, ale i pro jejich rodiče plyne z registrace a aktivního používání talentify.me řada výhod:

 - Zájem o učení - dítě, které si samo vyhledá pomoc s učením od svého vrstevníka, udělá důležitý krok k tomu, aby učení vnímalo jako důležitou část svého života. Dítě, které aktivně nabídne pomoc s doučováním, si musí samo srovnat své znalosti, aby je mohlo předat dál.

 - Samostatnost - společným učením s vrstevníky se děti zbavují závislosti na pomoci od dospělých. Rodiče tak získají více času pro sebe, svou práci a své koníčky.

 - Vzájemnost - každý má, co nabídnout. V talentify.me nejsou jen pasivní příjemci pomoci, děti se mohou navzájem obohatit o své vědomosti a dovednosti.

 - Bezpečí - všichni registrovaní uživatelé musí doložit, že chodí do konkrétní školy. Nejde tak o síť anonymních uživatelů, ale skutečných žáků základních škol a studentů středních škol. Výjimkou jsou dobrovolníci z řad vysokoškoláků nebo pedagogů, ti však nemohou aktivně nikoho kontaktovat, jen jsou k dispozici s pomocí online.

 - Sociální dovednosti - při společném učení se děti učí vycházet s vrstevníky mimo okruh svých kamarádů. Musí porozumět jejich potřebám, srozumitelně vysvětlit látku, popřípadě se nebát správně se zeptat. To vše je vybavuje společenskými dovednostmi, které se jim v životě budou hodit možná více, než samotná probíraná látka.

 - Nulové náklady - děti nabízejí doučování zcela zdarma, popřípadě za minimální poplatek. Motivací je jim vzájemnost a sbírání bodů, které mohou proměnit za výhody od našich partnerů.

Pokud vás zajímají tipy na dopmácí učení, podívejte se na náš příspěvek zde.

Pokud chcete zprostředkovat pomoc s učením někomu, o kom víte, že by jej mohl potřebovat, ale sám by se do talentify.me nepřihlásil, můžete se zaregistrovat zde.

.................................................................................................................................................................................................

Das könnte dich auch interessieren

Program partnerských škol talentify.me


Partnerské školy talentify.me představují komunikační článek mezi žáky - uživateli platformy - a poskytovatelem. Žáci partnerských škol mají snazší r...

Kam zajít pro radu, když mají jinde zavřeno?


Kde mně pomůžou, když už mají jinde „zavřeno“? Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, nejistota při hledání povolání, zjiště...

Nakladatelství Albatros Media je zakladatelem Nadace Albatros


Albatros Media je největší nakladatelský dům v ČR. V návaznosti na tradici sahající až k roku 1949 vydává více než 2000 knižních titulů ročně. Společ...

.................................................................................................................................................................................................

Das sagen andere Benutzer dazu

Logge dich ein, um die Kommentare zu sehen.

.............................................................................................................

Nach oben